ba tôi

53987

Tác giả: Vĩnh Lai

vol37

 

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Ba tôi hiền lành dầu dãi nắng mưa...