bình minh sẽ mang em đi - remix

57202

Tác giả: Nhạc Thuỵ Điển

vol48

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Xin hay hôn anh thật lòng vì mai đã xa nhau thật rồi...