cảm niệm ca ty la thành

62025

Tác giả: Hằng Vang

vol65

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Hân hoan chào đón ngày Đản sanh bao cảm niệm thiết tha lòng dạt dào muôn ý thơ hương bay ngàn tia sáng chiếu muôn tầng người trần gian hát ca mừng vui đón chào ngày đẹp tươi trong tôi đã mấy mùa Đản sanh tôi vẫn trọn một niềm tin mong cuộc đời bớt điêu linh mong sao nguồn chân lý đạo vàng truyền lan khắp cõi dương trần hóa giải người biết thương người hôm nay hướng về Ca Tỳ La thành nhớ thuở xưa bình minh nắng đẹp hiền hòa Lâm Tỳ Ni vườn hoa sắc tươi hương lành hoa vô ưu một lần mừng Phật Đản sanh đến nay và vô lượng kiếp sau nhân thế còn khổ đau thì đạo Phật phát huy mau hôm nay về quy ngưỡng đấng Cha lành trọn niềm tin chí thành cung kính mừng Đản sanh Hân hoan chào đón ngày Đản sanh bao cảm niệm thiết tha lòng dạt dào muôn ý thơ hương bay ngàn tia sáng chiếu muôn tầng người trần gian hát ca mừng vui đón chào ngày đẹp tươi trong tôi đã mấy mùa Đản sanh tôi vẫn trọn một niềm tin mong cuộc đời bớt điêu linh mong sao nguồn chân lý đạo vàng truyền lan khắp cõi dương trần hóa giải người biết thương người hôm nay hướng về Ca Tỳ La thành nhớ thuở xưa bình minh nắng đẹp hiền hòa Lâm Tỳ Ni vườn hoa sắc tươi hương lành hoa vô ưu một lần mừng Phật Đản sanh đến nay và vô lượng kiếp sau nhân thế còn khổ đau thì đạo Phật phát huy mau hôm nay về quy ngưỡng đấng Cha lành trọn niềm tin chí thành cung kính mừng Đản sanh hôm nay về quy ngưỡng đấng Cha Lành trọn niềm tin chí thành cung kính mừng Đản sanh hôm nay về quy ngưỡng đấng Cha Lành trọn niềm tin chí thành cung kính mừng Đản sanh