chuyện một người đi

62034

Tác giả: Trần Thiện Thanh

vol65

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Ai ơi có trăng nào mà tròn mãi không vơi xưa nay có hoa nào mà chẳng tàn không phai sương kia đương đọng rồi vỡ mây hợp chờ tan hoa nở đợi tàn dẫu xa ngàn năm đừng buồn ly tan nếu biết lối đi hiện giờ tìm đến tương lai xa xôi đến yêu rồi thì đừng buồn nghe em hôm nay anh còn bàn tay anh còn đôi vai anh còn tình thương biển kia còn xanh anh sẽ gặp em chuyện một người đi là chuyện nghìn lòng trai đêm nao anh dừng bên quán vắng ôn lại chuyện xưa thương mấy cho vừa trông sao anh khẽ bảo em đếm trên trời bao nhiêu sao sáng tình mình còn sáng hơn sao nhưng thôi phút qua rồi thì là phút xa xôi tâm tư có mơ mộng vẫn là mộng mơ thôi thâu đêm trăng còn mong sáng đêm lại qua đêm mến nhau nhiều thêm nắng kia rồi lên anh sẽ tìm em Chuyện một người đi là chuyện nghìn lòng trai đêm nao anh dừng bên quán vắng ôn lại chuyện xưa thương mấy cho vừa trông sao anh khẽ bảo em đếm trên trời bao nhiêu sao sáng tình mình còn sáng hơn sao nhưng thôi phút qua rồi thì là phút xa xôi tâm tư có mơ mộng vẫn là mộng mơ thôi thâu đêm trăng còn mong sáng đêm lại qua đêm mến nhau nhiều thêm nắng kia rồi lên anh sẽ tìm em