đám cưới người ta

62044

Tác giả: Ngô Kỳ Vỹ

vol65

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Nhà bên bến sông tưng bừng trống nhạc rền vang hàng xóm rộn ràng ra đường chờ đón xe hoa đám cưới người ta xót xa riêng mình bấy lâu thương thầm mà chẳng nói thành câu bởi vì nghèo anh đâu dám trèo cao chợt tim nhói đau nghe lòng đứt đoạn từng cơn người đã xa rồi nơi này quạnh quẽ đơn côi tiễn bước người đi mắt rưng rưng lệ tủi thân bọt bèo giờ đã mất tình yêu để trọn đời sống kiếp cô liêu từ lâu ôm ấp bóng hình em nào biết đâu trời cao có thấu thấu cho nỗi lòng của người thầm yêu đắng cay trăm chiều u buồn quạnh hiu khóc cho duyên phận trào dâng nỗi niềm lên khóe mi người đi đôi đường cách ly trời gieo chi tình trên thế gian nặng mang khổ sầu tim nát tan Nhà bên bến sông tưng bừng trống nhạc rền vang hàng xóm rộn ràng ra đường chờ đón xe hoa đám cưới người ta xót xa riêng mình bấy lâu thương thầm mà chẳng nói thành câu bởi vì nghèo anh đâu dám trèo cao chợt tim nhói đau nghe lòng đứt đoạn từng cơn người đã xa rồi nơi này quạnh quẽ đơn côi tiễn bước người đi mắt rưng rưng lệ tủi thân bọt bèo giờ đã mất tình yêu để trọn đời sống kiếp cô liêu từ lâu ôm ấp bóng hình em nào biết đâu trời cao có thấu thấu cho nỗi lòng của người thầm yêu đắng cay trăm chiều u buồn quạnh hiu khóc cho duyên phận trào dâng nỗi niềm lên khóe mi người đi đôi đường cách ly trời gieo chi tình trên thế gian nặng mang khổ sầu tim nát tan thấu cho nỗi lòng của người thầm yêu đắng cay trăm chiều u buồn quạnh hiu khóc cho duyên phận trào dâng nỗi niềm lên khóe mi người đi đôi đường cách ly trời gieo chi tình trên thế gian nặng mang khổ sầu tim nát tan