đồng xanh

56706

Tác giả: Dương Khắc Linh

vol47

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Đồng xanh gió ru êm và mây nâng bước chân em về...