em

56376

Tác giả: Mr. Siro

vol46

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Này em có thấu, anh đang mỏi mệt, ngần ấy năm…