ghen

61742

Tác giả: Khắc Hưng

vol63

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Hai giờ sáng anh gọi em không nhấc máy không một tin nhắn từ tối qua không hề biết em ngủ chưa hay vẫn thức hay đang ở một nơi rất xa oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh có lẽ em đang vui bên người khác trong một vòng tay ấm áp oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh có lẽ em đang say trong ảo giác từng hờn ghen như bừng cháy lên bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà là anh đang ghen ghen ghen ghen mà bởi vì anh đã quá yêu em quá yêu em ghen ghen ghen ghen mà vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà là anh đang ghen ghen ghen ghen mà bởi vì anh đã quá yêu em quá yêu em quá yêu em quá yêu em bởi vì anh đã quá yêu em quá yêu em ba giờ sáng căn phòng khuya đang ấm áp bỗng dòng tin nhắn chợt lướt qua em ở đâu đã ngủ chưa hay vẫn thức hay bây giờ đây anh đến nhà oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh có lẽ anh lo âu không cần thiết chắc điều đấy anh cũng biết yeah eh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh có lẽ anh đang say trong ảo giác từng hờn ghen như bùng cháy lên bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà là anh đang ghen ghen ghen ghen mà bởi vì anh đã quá yêu em quá yêu em ghen ghen ghen ghen mà vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà là anh đang ghen ghen ghen ghen mà bởi vì anh đã quá yêu em quá yêu em quá yêu em quá yêu em bởi vì anh đã quá yêu em quá yêu em vì anh quá yêu em chỉ muốn đến bên em và giữ em cho riêng mình anh làm sao để cho em hiểu được trái tim anh cứ phát điên vì em mà thôi và em cũng yêu anh chỉ muốn đến bên anh để xóa tan bao nhiêu buồn lo cause I just wanna make you my babe eh eh eh bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà là anh đang ghen ghen ghen ghen mà bởi vì anh đã quá yêu em quá yêu em ghen ghen ghen ghen mà vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà là anh đang ghen ghen ghen ghen mà bởi vì anh đã quá yêu em quá yêu em yeah oh oh oh oh oh oh quá yêu em quá yêu em ah ah ah ah ah ah ah ah ah oh oh bởi vì anh đã quá yêu em quá yêu bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà là anh đang ghen ghen ghen ghen mà bởi vì anh đã quá yêu em quá yêu em ghen ghen ghen ghen mà vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà là anh đang ghen ghen ghen ghen mà bởi vì anh đã quá yêu em quá yêu em