giá như anh là người vô tâm

62061

Tác giả: DC Tâm

vol65

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Cho anh một lý do để anh ra đi không đắn đo tình yêu như mũi dao khứa cắt vào anh rồi đau lòng lắm em ơi anh không thể nói thành lời chỉ biết rằng yêu em anh trao hết cả niềm tin ngày em nỡ rời xa em không cần anh khi xưa em đã trót lỡ lầm nói yêu anh để rồi giờ em buông tay theo người ta anh có hay hạ qua rồi thu kia sang lá rơi mưa rơi mình anh nhớ em thôi ngày thêm nhớ ngày dài người ơi người ơi giá như anh là người vô tâm chẳng yêu ai đến phút cuối thì anh đã không buồn đau vì vụt mất em người ơi em biết không nếu như anh là người vô tâm thì anh sẽ không cần bận tâm em cứ bước em cứ đi em cứ đến bên người ta nếu đã xem anh là một trò chơi thì ta chẳng còn gì để nói anh yêu em không phải vì bất cứ lý do gì em chẳng phải lo lối đi em giờ chẳng cần anh thì anh cũng sẽ không màng bởi vì đơn giản tình mình giờ đã phai tàn Ngày em nỡ rời xa em không cần anh khi xưa em đã trót lỡ lầm nói yêu anh để rồi giờ em buông tay theo người ta anh có hay hạ qua rồi thu kia sang lá rơi mưa rơi mình anh nhớ em thôi ngày thêm nhớ ngày dài người ơi người ơi giá như anh là người vô tâm chẳng yêu ai đến phút cuối thì anh đã không buồn đau vì vụt mất em người ơi em biết không nếu như anh là người vô tâm thì anh sẽ không cần bận tâm em cứ bước em cứ đi em cứ đến bên người ta nếu đã xem anh là một trò chơi thì ta chẳng còn gì để nói anh yêu em không phải vì bất cứ lý do gì em chẳng phải lo lối đi em giờ chẳng cần anh thì anh cũng sẽ không màng bởi vì đơn giản tình mình giờ đã phai tàn giá như anh là người vô tâm chẳng yêu ai đến phút cuối thì anh đã không bao giờ buồn đau vì em người ơi nếu như anh là người vô tâm thì anh sẽ không cần bận tâm em cứ bước em cứ đi em cứ đến bên người ta nếu đã xem anh là một trò chơi thì ta chẳng còn gì để nói anh yêu em không phải vì bất cứ lý do gì em chẳng phải lo lối đi em giờ chẳng cần anh thì anh cũng sẽ không màng bởi vì đơn giản tình mình giờ đã phai tàn