gọi mưa

58826

Tác giả: Tiên Tiên

vol54

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Mưa ơi rơi nhanh cho chiều giông tố, đến tơi bơi.. Để ta ngồi lại nơi đây nhưng em buông lơi chẳng muốn ôm chặt đôi tay này !! . Nhìn em rời bước xóa hết yêu thương ngọt ngào bên nhau, đã một thời anh tin..
sẽ ko tàn. Còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng em mang mội thứ xung quanh anh..
tan vào mưa !! Nếu để cho ai đó cần em hơn anh..
Anh sẽ ra đi.. Anh sẵn sàng !! Vì anh..
Nào đâu muốn em phải lựa chọn. Con tim ơi ngủ ngoan.. Nhủ lòng mình mau trói bao yêu thương vùng lên mỗi đêm.. Mà em nào biết rời xa nơi anh là bão tố !! ..
..
.. Ver 2: Mong em yên vui bên tình yêu mới.. Là dối lòng.. Vì vòng tay đó từng của anh. Nhưng trong cơn mưa em nói điều làm anh ko ngờ.. Nhìn em rời bước xóa hết yêu thương ngọt ngào bên nhau Đã một thời anh tin sẽ ko tan Còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng em mang mội thứ xung quanh anh..
tan vào mưa !! Nếu để cho ai đó cần em hơn anh..
Anh sẽ ra đi.. Anh sẽ đi !! Vì anh..
Nào đâu muốn em phải lựa chọn. Con tim ơi ngủ ngoan.. Nhủ lòng mình mau trói bao yêu thương vùng lên mỗi đêm.. Mà em nào biết rời xa nơi anh là bão tố !! ..
..
.. Sự thật này..
đâu như anh ước mơ Đâu như anh đã đợi chờ Tổn thương hôm nay anh giấu.. Em thấu mấy phần !! Nhìn em.. Anh sẽ ra đi.. Anh sẽ đi !! Vì anh..
Nào đâu muốn em phải lựa chọn. Con tim ơi ngủ ngoan.. Nhủ lòng mình mau trói bao yêu thương vùng lên mỗi đêm.. Mà em nào biết rời xa nơi anh là bão tố