hãy ra khỏi người đó đi

61750

Tác giả: Phan Mạnh Quỳnh

vol63

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Cuộc gọi đêm anh ở đâu đến cạnh em ít phút được không người ta đã cùng ai chẳng yêu thương riêng em nữa rồi tự dưng thấy buồn lây khi tưởng em vẫn đang nhiều đắm say thế mới hiểu có ai hay chữ đời vội chạy xe đến đường quen thấy mình em cô đơn buồn tênh giữa phố chưa nói được câu mắt em đã long lanh lệ buồn thì ra em chọn cách cứ lặng im bao lâu để mong ấm êm chẳng lẽ phải nói điều này với em khi biết người đổi thay đã yêu cả em với ai phải ra đi thôi em ơi nếu anh là em dù cho có thể em sẽ đau đớn nhưng tháng năm sẽ phai còn hơn níu kéo chỉ thấy cay đắng một đời hãy ra khỏi người đó đi hãy ra khỏi người đó đi Vì em ơi khi nhạt phai nghĩ mà xem không ai cầm tay đến sáng và em đã dành hết những yêu thương nhưng lấy lại gì ngoài kia sẽ tìm thấy một người mang cho em nhiều hạnh phúc hơn đến lúc phải nói điều này với em khi biết người đổi thay đã yêu cả em với ai phải ra đi thôi em ơi nếu anh là em dù cho có thể em sẽ đau đớn nhưng tháng năm sẽ phai còn hơn níu kéo chỉ thấy cay đắng một đời hãy ra khỏi người đó đi hãy ra khỏi người đó đi Khi biết người đổi thay yêu cả em với ai phải ra đi thôi em ơi nếu anh là em dù cho có thể em sẽ đau đớn nhưng tháng năm sẽ phai còn hơn níu kéo chỉ thấy cay đắng một đời khi biết người đổi thay đã yêu cả em với ai phải ra đi thôi em ơi nếu anh là em dù cho có thể em sẽ đau đớn nhưng tháng năm sẽ phai còn hơn níu kéo chỉ thấy cay đắng một đời hãy ra khỏi người đó đi hãy ra khỏi người đó đi hãy ra khỏi người đó đi hãy ra khỏi người đó đi