lạy phật quan âm

59182

Tác giả: Hàn Châu

vol55

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời Quan Âm Bồ Tát hiểu viên thông Mười hai nguyện lớn rộng mênh mông Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời Quan Âm...
Trái tim sáng ngời...
cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn Quan Âm...
Tay cầm bình nước Cam Lồ Tay cầm nhành liễu Thanh Nhàn...
rưới khắp thế gian Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn ...
Dưới tòa sen vàng, hương trầm tỏa ngát nhân gian Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời Cho con được sống đời an vui Cho con được sống đời xinh tươi Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời.