lỗi ở yêu thương

60991

Tác giả: Ái Phương

vol61

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Tận ngay trước mắt mà cách xa ngàn phút giây Ngồi kề bên em mà vẫn không chạm cánh tay Dù em nói mãi mãi tình ta sẽ không nhòa Thế nhưng mà tình nào không qua Giờ anh biết rằng tình sẽ không thể nữa rồi Vì con tim có những nỗi niềm rẽ riêng lối Anh chỉ ước rằng mình giá như có phép màu Xin thời gian ngừng lại để được hôn thật lâu ĐK: Vì biết tình đã qua như ngày xưa Mà cứ ngóng trông em về chưa Em đã hứa em yêu anh hoài Mà nay bao cánh hoa sao tàn phai Trời vẫn màu biếc xanh như trời xưa Chỉ còn bước chân anh dần thưa Giờ em nơi đâu, giờ tim anh đau Vì sao lỡ mối nhân duyên cùng nhau Lần 2: Tận ngay trước mắt mà cách xa ngàn phút giây Ngồi kề bên em mà vẫn không chạm cánh tay Dù em nói mãi mãi tình ta sẽ không nhòa Thế nhưng mà tình nào không qua Giờ anh biết rằng tình sẽ không thể nữa rồi Vì con tim có những nỗi niềm rẽ riêng lối Anh chỉ ước rằng mình giá như có phép màu Xin thời gian ngừng lại để được hôn thật lâu ĐK: Vì biết tình đã qua như ngày xưa Mà cứ ngóng trông em về chưa Em đã hứa em yêu anh hoài Mà nay bao cánh hoa sao tàn phai Trời vẫn màu biếc xanh như trời xưa Chỉ còn bước chân anh dần thưa Giờ em nơi đâu giờ tim anh đau Vì sao lỡ mối nhân duyên cùng nhau ĐK: Vì biết tình đã qua như ngày xưa Mà cứ ngóng trông em về chưa Em đã hứa em yêu anh hoài Mà nay bao cánh hoa sao tàn phai Trời vẫn màu biếc xanh như trời xưa Chỉ còn bước chân anh dần thưa Giờ em nơi đâu giờ tim anh đau Vì sao lỡ mối nhân duyên cùng nhau Nói anh nghe đi em Nói anh nghe đi em.