mưa

55380

Tác giả: Minh Vương

vol42

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay, giọt mưa vội vã nhẹ rơi…