nếu em được chọn lựa

55880

Tác giả: Đức Trí

vol44

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, thì chắc có lẽ…