nửa vầng trăng

56173

Tác giả: Trương Ngọc Ninh

vol45

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Có hai nử a vầng trăng tìm nhau cho tròn bóng đêm, có hai người chờ nhau...