quên

55410

Tác giả: Khắc Việt

vol42

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Bước thật chậm để quên một người đằng sau dĩ vãng...