sến

61784

Tác giả: Ngọc Sơn

vol63

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Có người hỏi tôi tại sao thường nghe nhạc tình tại sao thường ca nhạc sến trả lời gì đây trong tim đầy vơi nỗi niềm từ thuở còn thơ nghe tiếng mẹ ầu ơ không thể nào quên cha tôi ngày nao gian khổ đêm nghe vài câu vọng cổ đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc đây lòng mẹ bao la kia câu hát tình cha này anh công nhân chị bán hàng rong này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường này đôi uyên ương bạn bè muôn phương những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sến sến không tô điểm lụa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam sến đây sến nghĩa sến tình như bóng với hình yêu lắm mình ơi Không thể nào quên cha tôi ngày nao gian khổ đêm nghe vài câu vọng cổ đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc đây lòng mẹ bao la kia câu hát tình cha này anh công nhân chị bán hàng rong này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường này đôi uyên ương bạn bè muôn phương những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sến sến không tô điểm lụa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam sến đây sến nghĩa sến tình như bóng với hình yêu lắm mình ơi sến không tô điểm lụa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam sến đây sến nghĩa sến tình như bóng với hình yêu lắm mình ơi sến không tô điểm lụa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam sến đây sến nghĩa sến tình như bóng với hình yêu lắm mình ơi