sóc sờ bai sóc trăng

59245

Tác giả: Thanh Sơn

vol55

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dãi nắng Đổi lấy chén cơm thơm ngọt Như sữa mẹ mát ngọt đời con Sông quê tôi đổ về ba ngã cây trái ngọt uống dòng phù sa Đường qua Trường Khánh có người bạn Hoa Tùa chế tùa hia, úa tá lư thìa Về Đại Tâm thăm người bạn Khơmer Nghe hát dù kê và điệu múa lâm thôn Sóc sờ bai ơ bòn, tâu na ơ bòn, tâu na ơ bòn ơi Về đây quê hương Sóc trăng lũy tre làng hàng dừa rợp bóng Dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau