đi để trở về

Tôi đang ở một nơi rất xa nơi không có khói bụi...

Tải xuống sẽ bắt đầu trong 5 giây