thôi

61787

Tác giả: Tiên Tiên

vol63

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Ngày tháng yêu đương lúc đầu tình cờ và vội vã dù biết ta đã từng đau đớn cũng đôi lần mà thôi yêu đương là mù quáng nép vào anh dẫu chút đắn đo ngại ngần hạnh phúc như mây thoáng qua nhẹ nhàng ùa theo gió người cũng xa mãi xa đưa tay với lấy những ân tình gạt đi lời anh nói từng nồng nàn làm sao dễ quên nén yêu thương vào tim vùi chôn những tháng năm ta cùng nhau em đã khóc bao đêm mong cho lòng thôi thét gào nếu anh quay về lại đành thôi giấu kín tâm tư từ em anh về đi anh về đi đừng mong chờ Người nỡ quên đi những lời thì thầm cùng năm tháng cùng nói yêu suốt đời yêu mãi chỉ em thôi vì em luôn tin điều gian dối oh trách làm sao khi hai trái tim lạc nhịp hạnh phúc như mây thoáng qua nhẹ nhàng ùa theo gió người cũng xa mãi xa đưa tay với lấy những ân tình gạt đi lời anh nói từng nồng nàn làm sao dễ quên nén yêu thương vào tim vùi chôn những tháng năm ta cùng nhau em đã khóc bao đêm mong cho lòng thôi thét gào nếu anh quay về lại đành thôi giấu kín tâm tư từ em anh về đi anh về đi đừng mong mãi hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư hư ha ha ha ha ha ha nén yêu thương vào tim vùi chôn những tháng năm ta cùng nhau em đã khóc bao đêm mong cho lòng thôi thét gào nếu anh quay về lại đành thôi giấu kín tâm tư từ em anh về đi anh về đi đừng mong chờ anh về đi anh về đi đừng mong chờ