thứ tha

61788

Tác giả: Trần Tuấn Anh

vol63

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Lặng yên nghe tiếng mưa rơi vụn vỡ để dòng nước cuốn trôi trong hững hờ vì sao em mãi bơ vơ lặng bước đi trong đợi chờ uh và em vẫn muốn bên anh cho dù nắng mưa và em vẫn muốn ôm anh những lần đón đưa chợt em muốn khóc nhưng thôi ngày bước chung đôi nay giờ hai lối buồn làm chi để giấc mơ kia nhẹ nhàng đi qua buồn làm chi khi bóng anh như đang dần khuất xa con tim mù lòa hay quá thật thà tình yêu anh ơi cho nhau bao lần thứ tha buồn làm chi lời hứa trên môi sao giờ rất xa buồn làm chi nước mắt trên mi đang dần xóa nhòa con tim mù lòa hay quá thật thà tình yêu anh ơi cho nhau bao lần thứ tha lặng yên nghe tiếng mưa rơi vụn vỡ để dòng nước cuốn trôi trong hững hờ vì sao em mãi bơ vơ lặng bước đi trong đợi chờ uh và em vẫn muốn bên anh cho dù nắng mưa và em vẫn muốn ôm anh những lần đón đưa chợt em muốn khóc nhưng thôi ngày bước chung đôi nay giờ hai lối buồn làm chi để giấc mơ kia nhẹ nhàng đi qua buồn làm chi khi bóng anh như đang dần khuất xa con tim mù lòa hay quá thật thà tình yêu anh ơi cho nhau bao lần thứ tha buồn làm chi lời hứa trên môi sao giờ rất xa buồn làm chi nước mắt trên mi đang dần xóa nhòa con tim mù lòa hay quá thật thà tình yêu anh ơi cho nhau bao lần thứ tha Buồn làm chi để giấc mơ kia nhẹ nhàng đi qua buồn làm chi khi bóng anh như đang dần khuất xa con tim mù lòa hay quá thật thà tình yêu anh ơi cho nhau bao lần thứ tha buồn làm chi để giấc mơ kia nhẹ nhàng đi qua buồn làm chi khi bóng anh như đang dần khuất xa con tim mù lòa hay quá thật thà tình yêu anh ơi cho nhau bao lần thứ tha buồn làm chi lời hứa trên môi sao giờ rất xa buồn làm chi nước mắt trên mi đang dần xóa nhòa con tim mù lòa hay quá thật thà tình yêu anh ơi cho nhau bao lần thứ tha con tim mù lòa hay quá thật thà tình yêu anh ơi cho nhau bao lần thứ tha