tìm lại bầu trời

56210

Tác giả: Khắc Việt

vol45

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi, anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi...