tìm lại giấc mơ

55550

Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận

vol43

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Đêm đi qua sao tim buốt giá, cơn mưa đêm như cào sâu...