tình còn đó

61790

Tác giả: Nguyễn Quang Vinh

vol63

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Em gặp anh cứ như là mơ hay tình cờ số phận bao buồn vui thương nhớ vương mang để lòng thổn thức bâng khuâng ai hiểu cho trái tim tình si một đời yêu người thôi xin đừng đi mưa hãy rơi đều mong giữ hạnh phúc bên nhau rồi một ngày bên dòng sông vắng có khi nào xót thương một người yêu anh ngày từng ngày đợi chờ thương nhớ còn đó nỗi buồn và mãi mộng mơ người đời người theo từng ngày tháng dáng yêu xưa mãi không phai nhòa tình ơi ước mơ tay trong tay yêu thương tình mãi trong đời còn đó người ơi Em gặp anh cứ như là mơ hay tình cờ số phận bao buồn vui thương nhớ vương mang để lòng thổn thức bâng khuâng ai hiểu cho trái tim tình si một đời yêu người thôi xin đừng đi mưa hãy rơi đều mong giữ hạnh phúc bên nhau rồi một ngày bên dòng sông vắng có khi nào xót thương một người yêu anh ngày từng ngày đợi chờ thương nhớ còn đó nỗi buồn và mãi mộng mơ người đời người theo từng ngày tháng dáng yêu xưa mãi không phai nhòa tình ơi ước mơ tay trong tay yêu thương tình mãi trong đời còn đó người ơi rồi một ngày bên dòng sông vắng có khi nào xót thương một người yêu anh ngày từng ngày đợi chờ thương nhớ còn đó nỗi buồn và mãi mộng mơ người đời người theo từng ngày tháng dáng yêu xưa mãi không phai nhòa tình ơi ước mơ tay trong tay yêu thương tình mãi trong đời còn đó người ơi ước mơ tay trong tay yêu thương tình mãi trong đời còn đó người ơi