tình nhạt phai

50489

Tác giả: Nhạc Hoa

vol29

 

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Chiều buồn nghiêng nắng…