tôn thờ một tình yêu

55445

Tác giả: Bằng Cường

vol42

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Từng năm tháng vô tình vì người yêu dối gian mình...