trang giấy trắng - remix

57248

Tác giả: Phạm Trưởng

vol48

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Anh nhớ lúc mới biết yêu lần đầu tình ta trong xanh....