viên đá nhỏ

56891

Tác giả: Ân Nhi

vol47

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Lặng nhìn không gian nơi đây lần cuối khi mai anh phải ra đi...