với anh thì không

61077

Tác giả: Lý Tuấn Kiệt

vol61

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Người đã không cảm thấy vui Em cứ đến bên cạnh ai đi mà Một chút thôi để ướt môi Anh không muốn em bối rối Ngày tháng qua tình thiết tha Ta đã đắm say cùng nhau thế mà Một chút thôi người bỏ quên Anh với cả yêu thương. Người ta dễ quên nhau khi tình chia ly Nhưng đối với anh thì không em à Vì anh luôn vẫn nhớ những ngày tháng đó Ngày mà ta bên nhau êm đềm. Giờ đây em sống tốt với người kia không Người đó có thay anh làm em vui mỗi ngày Để những khi em khóc có ở bên em Và cho em mượn bờ vai...
để tựa vào. Người đã không cảm thấy vui Em cứ đến bên cạnh ai đi mà Một chút thôi để ướt môi Anh không muốn em bối rối Ngày tháng qua tình thiết tha Ta đã đắm say cùng nhau thế mà Một chút thôi người bỏ quên Anh với cả yêu thương. Người ta dễ quên nhau khi tình chia ly Nhưng đối với anh thì không em à Vì anh luôn vẫn nhớ những ngày tháng đó Ngày mà ta bên nhau êm đềm. Giờ đây em sống tốt với người kia không Người đó có thay anh làm em vui mỗi ngày Để những khi em khóc có ở bên em Và cho em mượn bờ vai...
để tựa...
vào. Người ta dễ quên nhau khi tình chia ly Nhưng đối với anh thì không em à Vì anh luôn vẫn nhớ những ngày tháng đó Ngày mà ta bên nhau êm đềm. Giờ đây em sống tốt với người kia không Người đó có thay anh làm em vui mỗi ngày Để những khi em khóc có ở bên em Và cho em mượn bờ vai...
để tựa...
vào. Và người ta có tốt như anh và người ta có sống như anh đã qua bao ngày biết yêu em nhiều.