xa em kỉ niệm- - remix

57252

Tác giả: Nhạc Ngoại

vol48

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Ngày ta yêu nhau mùa thu đến có lá thu rơi...