yêu không hối hận

61531

Tác giả: Võ Hoài Phúc

vol62

Lời bài hát | Karaoke Arirang

Người đâu hay trái tim em đang từng giây nhói đau người đâu hay ngày qua đi mình càng xa cách nhau giờ mỗi đứa mỗi nơi chẳng nói nên lời mình em nghe tiếng mưa buồn rơi lời yêu đó giấu trong em sâu tận nơi đáy tim để người an lòng ra đi tìm bình yên mỗi đêm ngày hai đứa xa rời tim em rối bời nhưng vẫn cố trên môi nụ cười gạt đi nước mắt những tháng ngày bơ vơ dấu yêu vẫn còn như xưa vẫn tha thiết từng cơn mơ em đếm từng ngày nhung nhớ dù em cố giữ hạnh phúc được bao nhiêu vẫn không hối hận khi yêu dẫu cho mỏi mòn riêng em trao đi rất nhiều Lời yêu đó giấu trong em sâu tận nơi đáy tim để người an lòng ra đi tìm bình yên mỗi đêm ngày hai đứa xa rời không nói một lời chỉ mình em nghe tiếng mưa buồn rơi gạt đi nước mắt những tháng ngày bơ vơ dấu yêu vẫn còn như xưa vẫn tha thiết từng cơn mơ em đếm từng ngày nhung nhớ dù em cố giữ hạnh phúc được bao nhiêu vẫn không hối hận khi yêu dẫu cho mỏi mòn riêng em trao đi rất nhiều gạt đi nước mắt những tháng ngày bơ vơ dấu yêu vẫn còn như xưa vẫn tha thiết từng cơn mơ em đếm từng ngày nhung nhớ dù em cố giữ hạnh phúc được bao nhiêu vẫn không hối hận khi yêu dẫu cho mỏi mòn riêng em trao đi rất nhiều dẫu cho mỏi mòn riêng em trao đi rất nhiều dẫu cho mỏi mòn riêng em trao đi rất nhiều